Thursday, September 10, 2009

WAHAI REMAJA

Hidup ada kalanya menyeronokkan, ada kalanya mencabar, selalu rasa tidak puas hati? Sering tertanya-tanya mengapa orang lain tidak pernah memahamimu? Ada konflik dangan teman, ahli keluarga ataupun gurumu? Tidak tahu arah tuju hidup?

Jadi anda memerlukan panduan yang dapat membantu hidup untuk menadi hidupmu yang lebih bermakna.
DEFINISI

  • Remaja pada umumnya merujuk kepada golongan manusia yang berumur antara 12-21 tahun @ 13-25 tahun.
  • Perkataan remaja berasal daripada perkataan Latin yang bermakna menuju ke tahap untuk menjadi dewasa.
  • Dari sudut perkembangan manusia, remaja merujuk kepada satu perkembangan manusia iaitu peringkat transisi antara peringkat kanak-kanak dan peringkat dewasa.
  • semasa seseorang itu mengalami peringkat remaja dia akan mengalami pelbagai perubahan yang drastik termasuk perubahan jasmani, sosial, emosi dan bahasa. Akibat daripada itu, remaja merupakan golongan yang emosinya tidak stabil dan sentisa bermasalah.

No comments:

Post a Comment